Winnaar

Draai om de opdracht te bepalen Spin

Uitkomst
...

 

VW Vaatwasser in- of uitruimen
VR De winnaar gebiedt de verliezer hem of haar 2 minuten dingen naar keuze te voeren. De verliezer krijgt niets.
MM Winnaar kiest een te raden code, verliezer krijgt billenkoek als deze de code niet meteen raadt.
Moet hij/zij in de hoek staan dan mag de ander tv kijken of iets voor zichzelf/hemzelf doen.
DW De winnaar bepaalt de ruimte die gedweild wordt, de verliezer hoeft geen dingen te verplaatsen.
ST De winnaar zet een muziekje op (max 4 min) en roept welk kledingstuk uit moet (hoeden uitgesloten). Draaien aan het dresscode rad is nu niet nodig.
3 De winnaar legt drie kledingstukken klaar.

l00